Een student Communicatie &  Multimedia Design die zich ontwikkelt als een creatieve chaoot. Met een passie voor audiovisuele uitingen, conceptueel denken en het combineren van verschillende media, probeer ik een ervaring te creëren die een boodschap overbrengt en een verhaal tot zijn recht laat komen. 
De opleiding heeft me kennis laten maken met de mogelijkheden van de creatieve sector, maar tijdens mijn stage als videomaker bij Mediamatic in Amsterdam, heb ik mee kunnen kijken in een experimentele, culturele broedplaats waar duurzaamheid centraal staat. Naast video ben ik meer te weten gekomen over biomaterialen en heb ik mijn eigen tas ontworpen. Deze tas is gemaakt van fruit en heeft gestaan op de Dutch Design Week 2021. 

Ik ben vol van variatie in wat ik leuk vind, in wat ik kan en in wat ik allemaal nog ga leren.
æmber - je zegt Ember, schrijft Amber, maar het is Àmber


Back to Top